Pallställ

Vi på SVEA lagerinredningar kan hjälpa er att välja rätt pallställ

 

Pallställ är en konstruktion som man använder för att lagra gods på pallar. Den består av en rad olika komponenter som tillsammans skapar en stabil och säker förvaringslösning.

 

Med så många olika typer och modeller på marknaden kan det vara svårt att veta vart man ska börja.

Vi har allt inom pallställ

PALLSTÄLL NYTT

PALLSTÄLL BEGAGNAT

PALLSTÄLL TILLBEHÖR

Nya Sektioner

Startsektion – Gavel 2500mm – 1250kg/pall

Påbyggnadssektion – Gavel 2500mm – 1250kg/pall

Startsektion – Gavel 2500mm – 700kg/pall

Tillbehör

Nätplan 1100×875 (50×100 maska) 500kg

Gavelskydd Dubbel 2400 x 400 mm

Genomskjutningsskydd Horisontal 1980 mm

Vad heter komponenterna?

pallställ komponenter

Horisontalstag: Horisontella balkar som förbinder gavlarna och ger stabilitet. Finns även i olika längder och dimensioner beroende på höjd och belastningskapacitet.

Gavel/stege: De vertikala ramarna som utgör sidorna. Finns dessutom i olika höjder och utföranden, beroende på typ och användningsområde.

Diagonalstag: Sneda balkar som ger extra stabilitet i sidled. Finns också i olika längder och dimensioner beroende på höjd och belastningskapacitet.

Stolpe: De vertikala pelarna som bär upp vikten. Finns även i olika dimensioner beroende på höjd och belastningskapacitet.

Konnektor: Små kopplingar som man använder för att sammanfoga de olika komponenterna. Finns också i olika utföranden beroende på typ och konstruktion.

Bärbalk: De horisontella balkarna som ligger på gavlarna och utgör basen för varje pallhylla. Finns dessutom i olika längder och dimensioner beroende på ställets bredd och belastningskapacitet.

Fotplåt: Plåtar som fästs under ställets stolpar för att fördela vikten och ge stabilitet. Finns även i olika dimensioner beroende på typ och belastningskapacitet.

Vad heter tillbehören?

tillbehör för pallställ

Halvpallsinlägg: Skapar hyllplan som också passar för halvpallar.

Pallstopp: Förhindrar att pallar trillar av hyllplanen.

Näthyllplan: Ger god ventilation och insyn i hyllorna. 

Balkplan: Ger en robust och stabil förvaringsplattform. 

Utdragsenhet: Underlättar att plocka varor från pallarna.

Gavelskydd: Skyddar gavlar mot påkörningar.

Stolpskydd: Skyddar stolpar mot påkörningar.

Viktigt att tänka på vid köp av pallställ

pallställ att tänka på

Takhöjd och gavelhöjd: Mät takhöjden i ditt förråd eller lager. Bestäm vilken höjd du kan ha på pallställets gavel. Tänk på att du behöver utrymme för trucken att lyfta pallarna.

Höjd på bärbalkar: Bestäm vilken höjd du vill ha på den första bärbalken. Se till att trucken når översta balkplan. Anpassa höjden på bärbalkarna efter pallarnas höjd och vikt.

Höjd på översta balkplan: Ta hänsyn till höjden på översta balkplan vid planering av lagerinredning. Den påverkar både lagringskapacitet och tillgänglighet.

Antal bärplan och avstånd: Beräkna hur många bärplan du behöver och bestäm avståndet mellan bärbalkarna för att optimera lagringsutrymmet. Tänk på pallarnas dimensioner och vikt vid beräkningen.

Hur många pallar/våning: Bestäm hur många pallar du vill ha per våning och se till att pallstället klarar vikten av de pallar du ska lagra. Kontrollera ställets maxvikt per våning och per pallplats.

Maxvikt/pall: Maxvikten per pall är en av de viktigaste specifikationerna att ta hänsyn till vid planering av ditt lager. Den påverkar valet av ställ, hanteringsutrustning och säkerheten i ditt lager.

Olika varianter

pushback svea legerinredningar

Pushback - trycklagring

Ett pushback system kräver bara åtkomst från ett håll och kan därför bli byggd mot en vägg. Detta system är ett så kallat FILO-system vilket betyder First In last out. Godset blir lastat på rullbanor eller speciella vagnar på skenor vilket gör att det automatiskt fyller på med nästa kolli.

djupstapling svea legerinredningar

Djupstapling - tornlagring

Mycket kompakt system att lagra gods. upp till 80% av lagervolymen kan användas med detta system. Djupstapling är ett FILO-system som innebär först in sist ut på svenska. 

rullställ svea legerinredningar

Rullställ - genomlöps ställ

Ett rullställ används vid FIFO-hantering vilket betyder first in first out. Man lastar in från ett håll och tömmer från det andra hållet. Godset blir placerat på rullbanor som sakta åker neråt.

Vi följer AFS 2020:1

Regler och säkerhetsföreskrifter för pallställ

Säkehetsföreskrifterna är viktiga att leva upp till när det kommer hantering av pallställ och tyngre gods. 

Då det rör sig om personalens arbetsplats, är det viktigt att krav uppfylls, såsom märkning av maxlast på pallställ. 

 

47 § Inredning och utrustning ska väljas, utformas och placeras med hänsyn
till arbetstagarnas olika förutsättningar och de krav som arbetsuppgifterna
ställer. Den ska kunna användas utan risk för ohälsa och olycksfall. Den som i
huvudsak arbetar stående eller gående ska ha möjlighet att sätta sig.

 Allmänna råd kring inredningen: 

Exempel på inredning utformad med hänsyn till arbetstagarnas olika förutsättningar är inredning och utrustning anpassade för
både barn och vuxna i skolor, förskoleklasser och liknande. 

48 § Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt
med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl
synlig plats. 

49 § Ett ställage ska vara förankrat, om det finns risk för instabilitet. Se noga till att fastsättning av pallstället görs. Där det
finns risk att köra på ställaget, är det krav på att det ska finnas påkörningsskydd. 

Allmänna råd kring instabilitet

Exempel på när det finns risk för instabilitet är om
ställagets totalhöjd är fyra gånger högre än ställagets djup, eller om det
har utdragsenheter eller inte är ordentligt förankrat. 

50 § Passage för gående och trucktrafik under ställage ska vara skyddad mot ras.
Ett pallställ ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom
stället, om det inte är uppenbart onödigt.

Vanliga frågor om pallställ

Ett pallställ är en effektiv och praktisk lösning för att lagra pallar i lager, verkstäder och butiker. De finns i en mängd olika typer och modeller, och kan bli anpassad till dina specifika behov.

 • Enkelsidigt: Lämpliga för lättare gods och mindre lager.
 • Dubbelsidiga: Ger mer lagringsutrymme och passar för tyngre gods.
 • Djupstaplingsställ: Perfekt för kompakt lagring av stora mängder gods.
 • Halvpallställ: Ett lägre och billigare alternativ för enkelsidiga pallställ.
 • P90-pallställ: Ett specialfall av djupstaplingsställ med extra hög viktkapacitet.

Läs även om mått för Pallställ för viktiga saker att tänka på.

Det beror på pallställets typ, material, dimensioner, konstruktion och golvets kvalitet. 

Generellt sett kan:

 • Enkelsidiga pallställ: klara 1-2 ton per nivå.
 • Dubbelsidiga pallställ: klara 2-4 ton per nivå.
 • Djupstaplingsställ: klara upp till 10 ton per nivå.

Arbetsmiljöverket har detaljerade föreskrifter om pallställ, bland annat:

 • Pallställ ska vara dimensionerade och konstruerade för den avsedda belastningen.
 • Pallställ ska vara korrekt monterade och underhållna.
 • Pallställ ska bli besiktad regelbundet av en sakkunnig person.
 • Endast godkända pallar och pallgafflar får användas.
 • Använd sunt förnuft och var försiktig vid arbete med pallställ.
 • Läs instruktionerna noggrant innan du börjar montera pallstället.
 • Använd rätt verktyg och utrustning.
 • Var minst två personer som monterar pallstället.

Priset på ett pallställ beror på typ, material, dimensioner och konstruktion. 

Behöver du hjälp med pallställ?