Pallställ

Vi på SVEA lagerinredningar kan hjälpa er att välja rätt pallställ


Ett pallställ är en konstruktion som används för att lagra gods på pallar. Den består av en rad olika komponenter som tillsammans skapar en stabil och säker förvaringslösning.


Med så många olika typer och modeller på marknaden kan det vara svårt att veta vart man ska börja.


Denna guide ger dig all information du behöver för att välja rätt pallställ för ditt behov:

PALLSTÄLL NYTT

PALLSTÄLL BEGAGNAT

PALLSTÄLL TILLBEHÖR

Vad heter komponenterna på ett pallställ?

pallställ komponenter

Horisontalstag: Horisontella balkar som förbinder gavlarna och ger pallstället stabilitet. Finns i olika längder och dimensioner beroende på pallställets höjd och belastningskapacitet.

Gavel/stege: De vertikala ramarna som utgör pallställets sidor. Finns i olika höjder och utföranden, beroende på pallställets typ och användningsområde.Kan ha hål för infästning av hyllplan eller andra tillbehör.

Diagonalstag: Sneda balkar som ger pallstället extra stabilitet i sidled. Finns i olika längder och dimensioner beroende på pallställets höjd och belastningskapacitet.

Stolpe: De vertikala pelarna som bär upp pallställets vikt. Finns i olika dimensioner beroende på pallställets höjd och belastningskapacitet.

Konnektor: Små kopplingar som används för att sammanfoga pallställets olika komponenter. Finns i olika utföranden beroende på pallställets typ och konstruktion.

Bärbalk: De horisontella balkarna som ligger på gavlarna och utgör basen för varje pallhylla. Finns i olika längder och dimensioner beroende på pallställets bredd och belastningskapacitet.

Fotplåt: Plåtar som fästs under pallställets stolpar för att fördela vikten och ge stabilitet. Finns i olika dimensioner beroende på pallställets typ och belastningskapacitet.

Tillbehör till pallställ

tillbehör för pallställ

Halvpallsinlägg: Används för att skapa hyllplan som passar för halvpallar. 

Pallstopp: Förhindrar att pallar trillar av hyllplanen.

Näthyllplan: Ger god ventilation och insyn i hyllorna. 

Balkplan: Ger en robust och stabil förvaringsplattform. 

Utdragsenhet: Gör det enkelt att plocka varor från pallarna. 

Gavelskydd: Skyddar pallställets gavlar mot påkörningar. 

Stolpskydd: Skyddar pallställets stolpar mot påkörningar.

Viktigt att tänka på vid köp av pallställ

pallställ att tänka på
 1. Takhöjd och gavelhöjd: Mät takhöjden i ditt förråd eller lager. Bestäm vilken höjd du kan ha på pallställets gavel.Tänk på att du behöver utrymme för trucken att lyfta pallarna.
 2. Höjd på bärbalkar: Bestäm vilken höjd du vill ha på den första bärbalken. Se till att trucken når översta balkplan. Anpassa höjden på bärbalkarna efter pallarnas höjd och vikt.
 3. Höjd på översta balkplan: Höjden på översta balkplan i ett pallställ är en viktig faktor att ta hänsyn till vid planering av lagerinredning. Den påverkar både lagringskapacitet och tillgänglighet.
 4. Antal bärplan och avstånd: Beräkna hur många bärplan du behöver. Bestäm avståndet mellan bärbalkarna för att optimera lagringsutrymmet. Tänk på pallarnas dimensioner och vikt vid beräkningen.
 5. Hur många pallar/våning: Bestäm hur många pallar du vill ha per våning. Se till att pallstället klarar vikten av de pallar du ska lagra. Kontrollera pallställets maxvikt per våning och per pallplats.
 6. Maxvikt/pall: Maxvikten per pall är en av de viktigaste specifikationerna att ta hänsyn till vid planering av ditt lager. Den påverkar både valet av pallställ och hanteringsutrustning, samt säkerheten i ditt lager.

Pallställs varianter

pushback svea legerinredningar

Pushback - trycklagring

Ett pushback system kräver bara åtkomst från ett håll och kan därför byggas mot en vägg. Detta system är ett så kallat FILO-system vilket betyder First In last out. Godset lastas på rullbanor eller speciella vagnar på skenor vilket gör att det automatiskt fylls på med nästa kolli.

djupstapling svea legerinredningar

Djupstapling - tornlagring

Mycket kompakt system att lagra gods. upp till 80% av lagervolymen kan användas med detta system. Djupstapling är ett FILO-system som innebär först in sist ut på svenska. 

rullställ svea legerinredningar

Rullställ - genomlöps ställ

Ett rullställ används vid FIFO-hantering vilket betyder first in first out. Man lastar in från ett håll och tömmer från det andra hållet. Godset placeras på rullbanor som sakta åker neråt.

Vi följer AFS 2020:1

Regler och säkerhetsföreskrifter för pallställ

 

Säkehetsföreskrifterna är viktiga att leva upp till när det kommer hantering av pallställ och tyngre gods. 

Då det rör sig om personalens arbetsplats, är det viktigt att krav uppfylls, såsom märkning av maxlast på pallställ. 

 

47 § Inredning och utrustning ska väljas, utformas och placeras med hänsyn
till arbetstagarnas olika förutsättningar och de krav som arbetsuppgifterna
ställer. Den ska kunna användas utan risk för ohälsa och olycksfall. Den som i
huvudsak arbetar stående eller gående ska ha möjlighet att sätta sig.

 Allmänna råd kring inredningen: 

Exempel på inredning utformad med hänsyn till arbetstagarnas olika förutsättningar är inredning och utrustning anpassade för
både barn och vuxna i skolor, förskoleklasser och liknande. 

48 § Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt
med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl
synlig plats. 

49 § Ett ställage ska vara förankrat, om det finns risk för instabilitet. Se noga till att fastsättning av pallstället görs. Där det
finns risk att köra på ställaget, är det krav på att det ska finnas påkörningsskydd. 

Allmänna råd kring instabilitet

Exempel på när det finns risk för instabilitet är om
ställagets totalhöjd är fyra gånger högre än ställagets djup, eller om det
har utdragsenheter eller inte är ordentligt förankrat. 

50 § Passage för gående och trucktrafik under ställage ska skyddas mot ras.
Ett pallställ ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom
stället, om det inte är uppenbart onödigt.

Vanliga frågor om pallställ

Ett pallställ är en effektiv och praktisk lösning för att lagra pallar i lager, verkstäder och butiker. De finns i en mängd olika typer och modeller, och kan anpassas till dina specifika behov.

 • Enkelsidiga pallställ: Lämpliga för lättare gods och mindre lager.
 • Dubbelsidiga pallställ: Ger mer lagringsutrymme och passar för tyngre gods.
 • Djupstaplingsställ: Perfekt för kompakt lagring av stora mängder gods.
 • Halvpallställ: Ett lägre och billigare alternativ för enkelsidiga pallställ.
 • P90-pallställ: Ett specialfall av djupstaplingsställ med extra hög viktkapacitet.

Läs även om Pallställ Mått för viktiga saker att tänka på när du väljer Pallställ.

Det beror på pallställets typ, material, dimensioner, konstruktion och golvets kvalitet. 

Generellt sett kan:

 • Enkelsidiga pallställ: klara 1-2 ton per nivå.
 • Dubbelsidiga pallställ: klara 2-4 ton per nivå.
 • Djupstaplingsställ: klara upp till 10 ton per nivå.

Arbetsmiljöverket har detaljerade föreskrifter om pallställ, bland annat:

 • Pallställ ska vara dimensionerade och konstruerade för den avsedda belastningen.
 • Pallställ ska vara korrekt monterade och underhållna.
 • Pallställ ska besiktigas regelbundet av en sakkunnig person.
 • Endast godkända pallar och pallgafflar får användas.
 • Använd sunt förnuft och var försiktig vid arbete med pallställ.
 • Läs monterings instruktionerna noggrant innan du börjar montera pallstället.
 • Använd rätt verktyg och utrustning.
 • Var minst två personer som monterar pallstället.

Priset på ett pallställ beror på typ, material, dimensioner och konstruktion. 

Behöver du hjälp med pallställ?