Vanliga frågor om tillbehör till pallställ

tillbehör för pallställ

Vad finns det för tillbehör till pallställ?

  • Stolpskydd eller påkörningsskydd, är ett skydd som sätts framför stolpen för att skydda stolpen vid påkörning med t ex en truck. Ett pallställ ska utrustas med dessa skydd om det finns en risk för påkörningar. Normalt fästes dessa skydd i golvet en bit utanför stolpen så att själva skyddet tar emot kraften vid en påkörning. Det finns även skydd som skruvas fast direkt i stolpen.
  • Gavelskydd, ett skydd som sätts på sidan av yttergaveln för att skydda mot påkörningar. Vanligtvis är dessa skydd 400 mm höga och sätts en bit utanför gaveln.
  • Pallstopp eller genomskjutningsskydd som dom kallas är ett skydd som sätts bakom ett enkelställage eller i mellan på ett dubbelställage. Syftet med detta skydd är att man inta ska råka ”putta” ner gods på andra sidan när man lägger upp en pall i ställaget. Vanligaste är att man sätter ett fyrkantsrör mellan antingen stolparna eller balkarna. Dessa rör kan monteras både vertikalt och horisontellt. 
  • Halvpallsinlägg, säkerhetsinlägg eller halvpallsinsats läggs mellan balkarna för att förhindra pallen från att rasa ner mellan balkarna om man råkar lägga in pallen för långt eller för kort. Dessa inlägg är väldigt vanliga i högre ställage då det inte är så enkelt att se vad som sker när man lyfter upp eller ner pallar. 
  • Näthyllplan, nätplan  används oftast ovan truckpassager eller andra öppningar i pallställ där det finns en risk för gods att ramla ner på arbetare. Dessa används också som hyllplan på lägre nivåer eller under pallar med små gods. 
  • Balkplan, hyllplan eller plåtplan är inläggsplåtar som läggs mellan balkarna. Vanligtvis används dessa för att förvara mindre gods som ej ligger på pall. 
  • Utdragsenhet, det finns flera olika typer av utdragsenheter på marknaden. Syftet med dessa är att man enkelt kan dra ut en pall för snabb access till godset. Utdragsenheterna finns som både golv- och balkmodell. Vanligtvis är dessa utdragbara till 70%.
  • Ryggnät, rasskyddsnät är paneler med stålnät som monteras på baksidan av enkelställage. Dessa förhindrar risken med fallande gods. Rasskydd skall alltid monteras om det finns personal som går bakom ett ställage.