Besiktning av Lagerinredningar
Stockholm med omnejd

Vi på svea lagerinredningar kan hjälpa er med besiktning av ert lager!

BESIKTNING AV PALLSTÄLL

Låt oss på SVEA Lagerinredningar
utföra en expertbesiktning av era lagerinredningar.

Minska dina risker för olyckor och skapa en tryggare arbetsmiljö för dina anställda redan idag. Vi utför besiktning av lagerinredningar i Stockholm med omnejd.
Har ni frågor om besiktning är ni välkomna att 
höra av er till oss. 

Risker på ett lager.
Alla företag med ett lager är enligt lag skyldiga att se till att de anställda arbetar i en säker och trygg arbetsmiljö.

Tydliga risker:
Tydliga risker inom arbete inom lager är risker som är enkla att upptäcka och undvika innan olyckan är framme. Oftast så är det saknad av säkerhetsdetaljer som rasskydd eller påkörningsskydd. Det finns många andra exemplar inom kategorin. Dessa risker är SYNLIGA och därför kan enkelt åtgärdas.

Dolda risker:
Med dolda risker inom lager och lagerarbete menar man at upptäcka risker som är eller kan vara svåra att upptäcka även för en erfaren lagerchef. Många gånger handlar det om mer tekniska detaljer som knäcklängder på stolpar eller max deformation på en bärbalk.

SS-EN 15635:2008 protokoll:

Med en periodisk kontroll enligt SS-EN 15635:2008 minskar riskerna på er arbetsplats. Vi utför då en expertbesikning och överlämnar ett protokoll med skador och rekommenderade åtgärder för dessa till er. Bärande delar som skadads byt ut och övrig utrusning kan repareras vid behov. En sådan besiktning för göras minst var 12:e månad.

Nyinstallerade pallställ?
Har ni nyligen monterat ett nytt pallställ gör vi en monteringskontroll, vilket innebär att vi kontrollerar at monteringen har skett enligt standard. Vi kontrollerar saker som infästningar, påkörningsskydd och att det finns tydliga skyltar med information om laster mm.

Välkommen att höra av er till oss om ni är i behov av en besiktning

Vanliga kontrollpunkter vid besiktning

Boka besiktning!