BESIKTNING AV PALLSTÄLL

En besiktning av pallställ innefattar en noggrann kontroll av ställagens strukturella integritet, säkerhet och överensstämmelse med gällande säkerhetsnormer. Vi granskar alla komponenter som balkar, stolpar och förband för att identifiera eventuella skador, deformationer eller felaktiga installationer.

Hur ofta behöver pallställ besiktigas?

Enligt branschstandarder och säkerhetsföreskrifter bör pallställ genomgå en professionell besiktning minst en gång om året.

Detta säkerställer att de fortsätter att vara säkra för användning och uppfyller alla lagkrav.

Vem kan utföra besiktningen av pallställage?

Besiktningen bör utföras av en certifierad besiktningsman med särskild kunskap och utbildning inom lagerinredningar och pallställ.

Våra inspektörer på Svea Lagerinredningar är fullt kvalificerade för att ge dig en grundlig och pålitlig service.

Vilka är konsekvenserna kan det bli av att inte besiktiga pallställ regelbundet?

Att försumma regelbunden besiktning kan leda till allvarliga säkerhetsrisker, inklusive olyckor och skador.

Det kan även resultera i böter eller andra rättsliga åtgärder om pallstället inte uppfyller säkerhetsstandarderna.

Vad händer om en besiktning avslöjar problem?

Om vi upptäcker problem under besiktningen, kommer vi att rekommendera åtgärder för att åtgärda dessa. Det kan handla om reparationer eller utbyte av skadade delar.

Vi tillhandahåller en fullständig rapport och vägledning för att säkerställa att ditt ställage blir säkert igen.

Kostar det något att besiktiga pallställ?

Ja, det finns en kostnad förknippad med professionell besiktning, men investeringen är minimal jämfört med de potentiella kostnaderna för en olycka.

Kontakta oss för en offert baserad på dina specifika behov och ställagens storlek.

Hur förbereder jag mitt lager för en besiktning av pallställage?

Se till att ditt lagerområde är rent, ordnat och tillgängligt för inspektion.

Undanröj eventuella hinder som kan försvåra inspektörens tillgång till ställagen.

Detta hjälper oss att utföra en mer effektiv och noggrann besiktning.

Vi ser fram emot att hjälpa dig att säkerställa att ditt lager är säkert och uppfyller alla standarder.

Pallställage Stow

Behöver du hjälp med pallställ?