Pallställ

Vi på SVEA lagerinredningar kan hjälpa er att välja rätt pallställ

PALLSTÄLL NYTT

PALLSTÄLL BEGAGNAT

PALLSTÄLL TILLBEHÖR

Vad heter komponenterna på ett pallställ?

pallställ komponenter

Vanliga tillbehör till pallställ

tillbehör för pallställ

Viktigt att tänka på vid köp av pallställ

pallställ att tänka på

1. Hur högt är det i tak? Vilken höjd kan du ha på gaveln?

2. Vilken höjd ligger första bärbalk på?

3. Vilken höjd ligger översta balkplan på? Når trucken?

4. Hur många bärplan behövs? Vilket mått behövs mellan?

5. Hur många pallar/våning kan du ha? 1-4 st?

6. Hur mycket väger den tyngsta pallen? Maxvikt/pall

Pallställs varianter

pushback svea legerinredningar

Pushback - trycklagring

Ett pushback system kräver bara åtkomst från ett håll och kan därför byggas mot en vägg. Detta system är ett så kallat FILO-system vilket betyder First In last out. Godset lastas på rullbanor eller speciella vagnar på skenor vilket gör att det automatiskt fylls på med nästa kolli.

Djupstapling - tornlagring

Mycket kompakt system att lagra gods. upp till 80% av lagervolymen kan användas med detta system. Djupstapling är ett FILO-system som innebär först in sist ut på svenska. 

djupstapling svea legerinredningar
rullställ svea legerinredningar

Rullställ - genomlöps ställ

Ett rullställ används vid FIFO-hantering vilket betyder first in first out. Man lastar in från ett håll och tömmer från det andra hållet. Godset placeras på rullbanor som sakta åker neråt.

Vi följer AFS 2020:1

Regler och säkerhetsföreskrifter för pallställ

 

Säkehetsföreskrifterna är viktiga att leva upp till när det kommer hantering av pallställ och tyngre gods. 

Då det rör sig om personalens arbetsplats, är det viktigt att krav uppfylls, såsom märkning av maxlast på pallställ. 

 

47 § Inredning och utrustning ska väljas, utformas och placeras med hänsyn
till arbetstagarnas olika förutsättningar och de krav som arbetsuppgifterna
ställer. Den ska kunna användas utan risk för ohälsa och olycksfall. Den som i
huvudsak arbetar stående eller gående ska ha möjlighet att sätta sig.

 Allmänna råd kring inredningen: 

Exempel på inredning utformad med hänsyn till arbetstagarnas olika förutsättningar är inredning och utrustning anpassade för
både barn och vuxna i skolor, förskoleklasser och liknande. 

48 § Ett ställage, som är avsett för varierande laster, ska vara beständigt märkt
med maxlast per sektion och maxlast per bärplan. Märkningen ska sitta på väl
synlig plats. 

49 § Ett ställage ska vara förankrat, om det finns risk för instabilitet. Se noga till att fastsättning av pallstället görs. Där det
finns risk att köra på ställaget, är det krav på att det ska finnas påkörningsskydd. 

Allmänna råd kring instabilitet

Exempel på när det finns risk för instabilitet är om
ställagets totalhöjd är fyra gånger högre än ställagets djup, eller om det
har utdragsenheter eller inte är ordentligt förankrat. 

50 § Passage för gående och trucktrafik under ställage ska skyddas mot ras.
Ett pallställ ska vara försett med skydd, som förhindrar att pallar skjuts genom
stället, om det inte är uppenbart onödigt.

Behöver du hjälp med pallställ?